groff_mmse(1) groff 用スウェーデン語版 mm マクロ

書式

groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

解説

mmse はスウェーデン語風の mm マクロです。すべての内部 テキストは翻訳されます。A4 ページでは、テキスト行の長さが 13 cm、 左マージンが 3.5 cm、高さが 28.5 cm です。スウェーデンのレター清書標準を、 右揃えと左揃えともにサポートしています。

マクロ COVER に引数 se_ms を使用することにより、 スウェーデン語のフロントページを生成することができます。詳細については groff_mm(7) を参照して下さい。

(訳注: 以下未訳)

謝辞

Jorgen Hagg, Lund, Sweden <[email protected]> 本和訳のために、解説部分の英訳をわざわざ用意下さいました。

BREV

Tillgangliga brevtyper:
.LT SVV
Vansterstalld loptext med adressat i position T0 (vansterstallt).
.LT SVH
Hoverstalld loptext med adressat i position T4 (passar forsterkuvert).

Foljande extra LO-variabler anvands.

.LO DNAMN namn
Anger dokumentets namn.

.LO MDAT datum Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

.LO BIL strang Anger bilaga, nummer eller strang med Bilaga (LetBIL) som prefix.

.LO KOMP text Anger kompletteringsuppgift.

.LO DBET beteckning Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

.LO BET beteckning Anger beteckning (arendebeteckning i form av diarienummer eller liknande).

.LO SIDOR antal Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser.

Om makrot .TP ar definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet. Dar lagger man lampligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV

Jorgen Hagg, Lund, Sweden <[email protected]>

FILER

/usr/share/tmac/tmac.mse /usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSO

groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
mm(7)